Έργο κάθε  είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον

Τακτικά Μέλη

Δαμασκηνού Δέσποινα (Πρόεδρος) (Δημότης)

Σαρρής Ανδρέας (Αντιπρόεδρος)(Δημότης)

Κολιγλιάτη Υπαπαντή (Εκπ/πος Συλλ. Γονέων)

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com